Diskuzní téma: Gramatika a slovní zásoba

Datum 18.11.2009

Vložil Španělština Online

Titulek Re: Éste nebo este?

Pavlíno, pokud je este před podstatným jménem, přízvuk se nepíše: este chico, este libro, este coche. Pokud stojí samostatně, přízvuk se většinou píše (dle DRAE ale není povinný): éste es mi novio, me gusta éste atd. Totéž (samostaně s přízvukem, jinak bez) platí pro všechny ostatní ukazovací zájmena - esta, estos, estas; eso, esa, esos, esas; aquel, aquella, aquellos, aquellas.

Zpět na diskuzi