Diskuzní téma: Gramatika a slovní zásoba

Datum 24.11.2009

Vložil Bobina

Titulek Re: rozkáz

Rozkazy dělají ve španělštině spoustě lidí problémy, je jich víc a existuje (bohužel pro nás) řada nepravidelných tvarů ... Uvedu tu pravidelné tvary všech tří typů sloves - -AR, -ER, -IR:
1. tykání j.č. - tú (kladný a záporný; habla, no hables; come, no comas; vive, no vivas)
2. tykání mn.č. - vosotros (kladný a záporný; hablad, no habléis; comed, no comáis; vivid, no viváis)
3. vykání j.č. - usted (hable/no hable; coma/no coma; viva/no viva)
4. vykání mn.č. - ustedes (hablen/no hablen; coman/no coman; vivan/no vivan).
Všechny záporné tvary (u vykání i kladné, protože jsou stejné) jsou tvary subjuntivu příslušných osob. V kladném rozkazu pro tykání v j.č. je rozkaz zpravidla ve tvaru 3. os. j.č. - habla, come, vive (výjimky jsou např. ven (venir), sal (salir), ten (tener), haz (hacer)). U kladného rozkazu pro tykání v mn.č. se oddělí -r a jen přidá -d.
Snad to takhle zkratkovitě stačí, třeba nám tu brzy něco podrobnějšího o rozkazech přidají ...

Zpět na diskuzi