Online slovníky

Česko-španělský a španělsko-český slovník

Konečně jsme objevili španělsko-český a česko-španělský online slovník, který můžeme doporučit. Jedná se o slovník společnosti Lingea. Funguje obousměrně bez nutnosti přepínat (označení španělsko-český vedle vyhledávacího pole je matoucí). U vybraných slov uvádí i užitečná synonyma, odvozená slova a někdy i tematicky příbuzná slova (např. dámské oděvy). Navíc obsahuje i aktuální slovní zásobu. Pro zajímavost jen dodáme, že pomocí slovníku na Seznamu třeba slovo "e-mail" správně nepřeložíte.

Španělské výkladové slovníky

Pokud máte obavy začít používat slovník výkladový, dejte si ještě měsíc čas. Ale pak se odhodlejte. Možná to bude ze začátku frustrující a hledáním prvního výrazu odstartujete maratón hledání neznámých slov z jeho definice a pak zase z jejich definic. Jenže takhle jsme začínali snad všichni ...

www.rae.es

Španělská královská akademie je národní instituce specializovaná na lexikální, gramatickou, pravopisnou a jinou jazykovědní problematiku španělského jazyka. Je tvůrcem referenčního slovníku, který je jakousi analogií našich Pravidel českého pravopisu.

Poslední vydání slovníku Španělské královské akademie, v pořadí 22., je návštěvníkům na stránkách k dispozici.

 

http://clave.librosvivos.net

 

Dalším obsáhlým výkladovým slovníkem španělštiny je slovník CLAVE.

Slovníky najdete také na www.elmundo.es (dvojjazyčné, slovníky synonym a antonym, slovník medicíny).

 

Španělský výkladový slovník - hovorová španělština

I ve španělštině uslyšíte řadu slov, která byste ve standardních slovnících marně hledali. Proto přidáváme i slovník hovorové španělštiny "Coloquialmente". Obsahuje tisíce výrazů a slovních spojení ze současné španělštiny (a to včetně těch, u kterých by se autorka červenala, kdyby je sem měla uvést).
Spolu s definicí uvádí i příklad(y) použití ve větách, v některých případech dokonce názorné audio nebo video materiály.
Výrazy lze tematicky filtrovat - např. jídlo, pití, mluva dětí, lidské tělo. Část definic je také přeložená do angličtiny.