Doporučujeme, anebo ne ...

Obrázkové španělsko-české slovníky

V českých knihkupectvích jsou k dispozici dva obrázkové španělsko-české slovníky (mimochodem oba i v dalších jazykových mutacích). Obrázkové slovníky můžou studium španělštiny zajímavě zpestřit a obohatit slovní zásobu v oblastech, které potřebujete - např. cestování, počasí, rodina. Na druhou stranu si však je potřeba uvědomit jejich slabinu (a to tím víc, čím pokročilejší španělštináři jste) - ze své podstaty jsou jmenné, tudíž opomíjejí to, na čem zpravidla stojí věta v každém jazyce. Už víte, co máme na mysli? Samozřejmě, slovesa.

 

Tím starším, méně podrobným, je Obrázkový španěsko-český slovník z nakladatelství FRAUS, který vyšel poprvé v roce 1997. Slovník obsahuje barevné ilustrace s více než 2000 běžných španělských slov a slovník spojení. Hodí se spíše pro začátečníky (nicméně je třeba dát pozor na tiskové chyby).

 

 

Druhým slovníkem je Ilustrovaný španělsko-český slovník z nakladatelství Slovart. Na trhu se objevil v roce 2006 a obsahuje přes 6000 slov a frází, oproti svému kolegovi tedy trojnásobek. Slovník pracuje jak s kresbami, tak s fotografiemi a po grafické i obsahové stránce (tematické členění, šíře slovní zásoby) mu lze jen máloco vytknout. Díky rozsáhlejší slovní zásobě slovník doporučujeme i pokročilejším španělštinářům.

 

Doporučujeme

Gramática básica del estudiante del español

Učebnice zaměřená na gramatiku (úroveň A1 - B1 dle ERR) se spoustou zajímavých a často i vtipných cvičení. Gramatiku vydalo nakladatelství Difusión zaměřené na výuku španělštiny jako cizího jazyka (z téhož nakladatelství je mj. i učebnice GENTE). Gramatika je ve španělštině, není tedy vhodná pro úplné začátečníky. Všem ostatním ji doporučujeme jako vynikající referenční příručku, ke které se budete rádi vracet.

Obsah gramatiky a zároveň část první lekce - věnovanou podstatným jménům a jejich rodu najdete zde.

Kniha je k zakoupení (i online) v knihkupectví Neoluxor.