Diskuzní téma: Gramatika a slovní zásoba

Datum 24.07.2012

Vložil Carlos - eŠko

Titulek Re: podrías haberlo hecho

Ahoj,

ten fenomén je, že ve španělštině jsou dva infinitivy: ten normální (hacer) a složený, který funguje jako minulý čas (haber hecho).

Tak třeba:
- Me arrepiento de salir contigo - Lituji, že s tebou chodím.
- Me arrepiento de haber salido contigo - Lituji, že jsem s tebou chodil.

Jak vidíš, ve španělštině je třeba mít takový infinitiv v minulém času, protože používáme infinitiv v konstrukcích, které v čštině a ve slovenštině se jednoduše řeší s přítomném nebo minulém času.

Dál, tato modální slovesa (querer, poder, tener que...) v podmiňovacím způsobem máme tento fenomén:
- Podrías haberlo hecho (Mohl bys býval to dělat). Proč ne "Habrías podido hacerlo"? Prostě je to pro nás přirozenější. "Habrías podido hacerlo" je také správné, ale "Podrías haberlo hecho" se používá víc. Obdobně říkáme: Podrías haberlo dicho, tendría que haber ido, debería haber hablado, me gustaría haberlo comprado, atd.

S imperfektem je to jiné.
- Podías hacerlo - Mohl jsi to dělat
- Podías haberlo hecho - Mohl jsi to udělat
rozdil je tedy dokonavý nebo nedokonavý vid.

Espero haberte ayudado! :-)

Zpět na diskuzi