BÝT I.- časování sloves SER, ESTAR a HAY

12.05.2009 16:19

Jedno z nejproblematičtějších sloves při překladu do španělštiny pro nás představuje sloveso BÝT. V podstatě ho lze přeložit třemi různými způsoby:

  • slovesem SER
  • slovesem ESTAR
  • slovesem HAY

Časování slovesa SER

Špatná zpráva je, sloveso SER je nepravidelné. Dalo by se ovšem říct, že jde o sloveso mezi nepravidelnými slovesy díky frekvenci svého použití značně privilegované, takže zaslouží Vaší pozornosti tolik, kolik je potřeba k jeho zvládnutí (a možná i o něco víc :-).

Yo SOY Nosotros/-as SOMOS
Tú ERES Vosotros/-as SOIS
Él, ella, usted ES Ellos, ellas, ustedes SON

Využijete např. při představování 1. sebe (soy Petra), 2. někoho jiného (es mi amigo Juan) a při podávání základních informací o sobě nebo někom jiném (soy de la República Checa, soy un/una estudiante). Více o použití slovesa SER někdy jindy.

Časování slovesa ESTAR

Špatná zpráva je, že sloveso ESTAR je taky nepravidelné. Ještě horší zpráva je, že co do frekvence užití se vyrovná slovesu SER, což z ESTAR dělá další sloveso, na které byste měli koncentrovat nemálo svojí pozornosti.

Yo ESTOY Nosotros/-as ESTAMOS
Tú ESTÁS Vosotros/-as ESTÁIS
Él, ella, usted ESTÁ Ellos, ellas, ustedes ESTÁN

Využijete např. při otázce Jak se máš/máte? (¿Cómo estás/está?), při dotazech na cestu (¿Dónde está el Prado?), kdo se neztrácí třeba při vysvětlování cesty (El Museo Nacional está en la Plaza de Venceslao) a při vyjádření přechodného stavu (Estoy enamorado/cansado/triste/feliz). Sloveso ESTAR spolu s gerundiem (hablando, comiendo) tvoří průběhový čas. Více opět jinde.

Sloveso HAY

Dobrá zpráva hned zkraje, tohle sloveso je sympaťák, má jediný tvar a tím je neosobní tvar HAY.

Použijete ho při otázce, zda někde "něco" je (¿Hay una farmacia por aquí?) nebo vyjádření toho, že někde "něco" JE (En Praga hay muchos restaurentes italianos.)

¡CUIDADO!

Něco v uvozovkách hraje důležitou roli, protože HAY lze použít jen v případě, že je ono "něco" dostatečně neurčité. O tom více jindy a jinde.

Artículos relacionados:

BÝT II. - použití slovesa SER

BÝT III. - použití slovesa ESTAR (jsem veselá v Praze)

BÝT IV. - použití slovesa HAY, HAY, HAY, HAY

BÝT V. - SER/ESTAR s přídavnými jmény

BÝT VI. - ¿Dónde es la fiesta?

Zpět