BÝT III. - použití slovesa ESTAR (jsem veselá v Praze)

07.05.2009 16:57

 Pojďme se podívat, kdy je záhodno použít sloveso ESTAR:

  • při vyjádření přechodného stavu (jsem smutná, nervózní, unavená, nemocná, ...)
¿Cómo estás? Jak se máš?
Estoy bien. Mám se dobře.

Přídavná jména používaná se slovesem ESTAR:
seco/mojado, lleno/vacío, vivo/muerto, nublado/despejado, embarazada, loco, contento, roto, desnudo, descalzo, vestido, tumbado, acostado, sentado, de pie, deprimido, preocupado, obsesionado, encantado, enfermo, cansado, desilusionado, ...

  • při vyjádření místa určení/lokalizace (jsem v Praze, doma, ve Španělsku, ...)

¿Dónde estás? Kde jsi?
Estoy en el trabajo. Jsem v práci.

¡CUIDADO!

Ve významu být - konat se, uskutečnit se se používá sloveso SER (viz BÝT VI. - ¿Dónde es la fiesta?).

  • v průběhovém čase (spolu s gerundiem)
Estoy trabajando en un proyecto nuevo. Právě dělám na novém projektu.
Estamos preparando la cena. Chystáme večeři.
  • v ustálených vazbách

estar de acuerdo souhlasit
estar de vacaciones být na prázdninách/na dovolené
estar de buen/mal humor mít dobrou/špatnou náladu

A dále také ESTAR +
de moda, de pie, de viaje, de regreso, de rodillas

Zapamatujte si o sobě pro dnešek, že jste právě teď veselý/á v ... Por ejemplo, yo ESTOY alegre en Praga. Budete pak snad už vždycky vědět, kdy vážně uvažovat o slovesu ESTAR.

¡CUIDADO!

Některý typ lokalizace vyžaduje sloveso HAY, ale o tom více BÝT IV. - použití slovesa HAY, HAY, HAY, HAY.

Artículos relacionados:

BÝT I. - časování sloves SER, ESTAR a HAY

BÝT II. - použití slovesa SER

BÝT IV. - použití slovesa HAY, HAY, HAY, HAY

BÝT V. - SER/ESTAR s přídavnými jmény

BÝT VI. - ¿Dónde es la fiesta?

Zpět