BÝT V. - SER/ESTAR s přídavnými jmény

09.06.2009 16:36

Pokud jde o použítí SER/ESTAR s přídavnými jmény, není vždycky úplně jednoduché určit, zda se jedná o stav tvalý nebo přechodný (např. Je štíhlá jako proutek. Carlos je svobodný.).

Proto si zapamatujte:

  • rodinný stav (casado, soltero, divorciado, ...) - se používá spíše s ESTAR (na úřadech se ale lze setkat spíše s SER)
  • rodinný stav (viudo/a) - se používá spíše se SER
  • fyzické handicapy (ciego, sordo, ...) se používají se SER - pokud se ale jedná o přechodný stav nebo přenesený význam, používá se ESTAR
    Estás ciego, ¿no ves el coche a la izquierda?

U některých přídavných jmen dochází změnou použitého slovesa ke změně významu.
Příklady jsou:

bueno ser bueno - být hodný estar bueno - být zdravý
aburrido ser aburrido - být nudný estar aburrido - být znuděný
callado ser callado - být mlčenlivý (trvale) estar callado - (právě teď) být zticha
listo ser listo - být chytrý, bystrý estar listo - být připravený
interesado ser interesado - být sobecký estar interesado (en) - zajímat se (o)
malo ser malo - být zlý estar malo - být nemocný
vivo ser vivo - být čilý, aktivní, živý estar vivo - být živý
delgado ser delgado - být štíhlý estar delgado - vypadat štíhlý (být štíhlejší než dřív)
guapo ser guapo - být pohledný, hezký estar guapo - (právě teď) vypadat dobře
nuevo ser nuevo - být nový estar nuevo - být jako nový/nepoužitý
seguro ser seguro - být bezpečný estar seguro - být jistý
verde ser verde - být zelený estar verde - být zelený/nezralý
claro ser claro - být světlý estar claro - být jasný
muerto ser muerto - být unavený, mrtvý estar muerto - být mrtvý
loco ser loco - být blázen (trvale) estar loco - být poblázněný (dočasně)
tonto ser tonto - být hloupý (trvale) estar tonto - být popletený (dočasně)
moreno ser moreno - být tmavovlasý, tmavý typ estar moreno - být opálený
Obecně tedy stále platí, že:
SER + přídavné jméno vyjadřuje trvalou charakteristiku
ESTAR + přídavné jméno vyjadřuje přechodný stav nebo přenesený význam

Výjimkou jsou přídavná jména VIVO a MUERTO. Nicméně i v Latinské Americe je např. použití přídavného jména LOCO opačné (trvalý stav estar loco, zatímco přechodný ser loco).
¿Pues ya estás loco/a o eres loco/a? :-)

Pro ty, kterým to nestačí, mám ještě jeden příklad:
SER interesante - konstatování trvalé vlastnosti (Juan es muy interesante.)
ESTAR interesante - konstatování popisující současný stav (El partido es muy interesante. - Zápas je zajímavý (protože se blíží konec a je to nerozhodně apod.)

Teď už to stačí i mně :-).

Test na procvičení SER a ESTAR s přídavnými jmény

Zpět