Časování nepravidelných sloves v přítomném čase

22.08.2009 18:11

Pokud už zvládáte časování pravidelných sloves, je na čase podívat se na ta nepravidelná. Není jich málo, ale řada z nich má nepravidelnost určitého typu. I když v první řadě se podíváme na ty slovesné potvůrky, u kterých se časování je potřeba naučit zpaměti celé.

  • úplně nepravidelná slovesa - SER (být), ESTAR (být veselý v Praze), IR (jít), HABER (pomocné sloveso pro složený minulý čas)
  • slovesa s nepravidelnou 1. osobou jednotného čísla (tvar pro já)

(yo) ........-GO - PONER (položit, dát) - PONGO; SALIR (vyjít, vyjet) - SALGO; HACER (dělat) - HAGO; OÍR (slyšet) - OIGO; TRAER (nést, přinést) - TRAIGO; CAER (padat, spadnout) - CAIGO

(yo) ..........-ZCO - PARECER (zdát se, připadat) - PAREZCO a k tomu všechna slovesa, která končí na -ECER, -OCER a -UCIR

(yo) .............. - VER (vidět) - VEO; DAR (dát) - DOY; SABER (umět; vědět) -

  • tzv. slovesa typu zapato (bota) - učeně jde o slovesa s hláskovou změnou, ale jeden z mých kreativních studentů jim začal říkat zapatos a od té doby v jejich časování málokdy udělal botu. Když si zakroužkujete osoby, ve kterých je hlásková změna, dostanete totiž víc nebo míň povedenou botu. Např. sloveso PODER (moci):
(yo) PUEDO (nosotros, nosotras) PODEMOS
(tú) PUEDES (vosotros, vosotras) PODÉIS
(él, ella) (usted) PUEDE (ellos, ellas) (ustedes) PUEDEN

Důvodem hláskové změny v uvedených osobách je přízvuk. Jak víte, přízvuk se v 1. a 2. osobě množného čísla stěhuje dozadu (viz také Časování pravidelných sloves). Samohláska (-E- nebo -O-) se u těchto sloves pod tíhou přízvuku rozpadne nebo změní. Když se přízvuk přesune jinam, samohláska zůstává (1. a 2. osoba množného čísla).

Hlásková změna může být různého typu:
E - IE: QUERER (chtít): yo quiero; CERRAR (zavřít); PENSAR (myslet); EMPEZAR (začít); COMENZAR (začít); PERDER (prohrát; ztratit); ENTENDER (rozumět); SENTIR (cítit; litovat); PREFERIR (upřednostnit, preferovat)
E - I: PEDIR (objednat, žádat): yo pido; SEGUIR (pokračovat); PERSEGUIR (pronásledovat); REPETIR (opakovat); COMPETIR (soutěžit; konkurovat); REÍR (smát se); SONREÍR (usmívat se)
O-UE: PODER (moci): yo puedo; MORIR (zemřít); DOLER (bolet); VOLAR (letět); RECORDAR (vzpomenout si); ENCONTRAR (potkat; najít); COSTAR (stát, mít cenu); VOLVER (vrátit se)
U-UE: JUGAR (hrát;hrát si): yo juego

  • kombinovaná nepravidelná slovesa - slovesa typu zapato s nepravidelnou první osobou (yo) ........-GO - TENER (mít); VENIR (přijít, přijet); DECIR (říct)

Pár poznámek:

  1. Nepravidelná slovesa zpravidla drží stejnou nepravidelnost i pokud přiberou nebo změní předponu. Např. PONER - SUPONER, PROPONER, REPONER; VENIR - PROVENIR, PREVENIR; QUERER - REQUERER; TENER - RETENER; SEGUIR - CONSEGUIR, PERSEGUIER; RECORDAR - ACORDAR atd. Pozor, výjimkou je sloveso CONJUGAR (časovat), které se časuje, na rozdíl od JUGAR, následovně: CONJUGO, CONJUGAS, CONJUGA, CONJUGAMOS, CONJUGÁIS, CONJUGAN.
  2. V některých případech je potřeba pro zachování výslovnosti udělat pravopisnou změnu. Např. slovesa končící na -GUIR přicházejí v 1. osobě jednotného čísla o -U- (SIGO, CONSIGO, PERSIGO). Sloveso OÍR mění v 2. osobě jednotného a v obou třetích množného čísla -I- na -Y-, protože ve španělštině nikdy není -i- obklopené z obou stran samohláskami.

A jak se to všechno naučit?

Připravili jsme pro Vás přehled 20 nepravidelných sloves. Můžete je třeba rozstříhat. Nebo rozstříhat a pak držet v ruce tak dlouho, dokud je neudržíte v hlavě :-).

Viz taky
Časování slovesa HACER a jeho použití
Časování slovesa CONOCER, použití CONOCER x SABER

Zpět