Časování slovesa HACER a jeho použití

14.08.2009 19:05

Se slovesem HACER se ve španělštině budete setkávat (nebo už setkáváte) téměř neustále.

Časování slovesa HACER - dělat

Yo HAGO Nosotros/as HACEMOS
Tú HACES Vosotros/as HACÉIS
Él/ella HACE Ellos/ellas HACEN

 

 

 

Sloveso HACER (dělat) má v přítomném čase nepravidelný pouze tvar HAGO, ostatní osoby jsou pravidelné (podobně je tomu např. u slovesa PONER - dát, položit; DAR - dát).

S HACER, respektive tvarem HACE (a jeho tvary pro časy) se setkáte i při popisu počasí.

Použití slovesa HACER

  • ve významu dělat

    Rafael no hace nada. Rafael nic nedělá.
    ¿Qué haces? Co děláš?
  • při popisu počasí

    Hoy hace frío. Dneska je zima.
    Hace buen tiempo. Je pěkně.

Užitečná spojení s HACER

hacer la cena udělat večeři
hacer la cama ustlat postel
hacer ruido dělat hluk, rámus
hacer una broma zavtipkovat, udělat vtip
hacer cola stát ve frontě, postavit se do fronty
hacer caso všímat si, všimnout si, věnovat pozornost
hacer daño škodit, poškodit, udělat škodu
hacer la maleta sbalit si kufr/zavazadlo
hacer una fiesta uspořádat party/oslavu
hacer falta být potřeba, chybět
hacer dinero vydělávat peníze
hacer una visita jít na návtěvu, navštívit
hacer una pregunta zeptat se, položit otázku

 

Zpět