Rod podstatných jmen (česky)

16.05.2009 13:41

Španělská substantiva jsou:

 • rodu mužského (určitý člen EL/neurčitý člen UN),

 • nebo ženského (určitý člen LA/neurčitý člen UNA).

Střední rod ve španělštině neexistuje.

Rod podstatného jména závisí většinou (ale ne vždy) na jeho koncovce.

Substantiva ženského rodu (sustantivos femininos)

 1. Zpravidla končí na „-a

                    la cara, la casa, la mesa, la palabra, la plaza, la taza, la ventana

        ¡Cuidado!

        Existují výjimky – slova řeckého původu končící na „-ma“/ „-ta“/ „-pa (viz dále)

 1. Končí na „-dad“/ „-tad“/  „-tud

                    la bondad, la ciudad, la verdad
                    la amistad, la lealtad, la libertad

                    la salud, la virtud, la solicitud

 1.  Končí na „-ción“/ „-sión“/ „-guión

                    la canción, la relación, la traducción
                    la expresión, la televisión, la prisión
                    la región, la religión, la legión

 1.  Končí na „-ez“ (týká-li se abstrakt vytvořených pomocí přípony)

                    la rigidez, la validez, la vejez

 1. Končí na „-triz

                    la actriz, la emperatriz, la cicatriz

 1. Končí na „-umbre

                    la incertidumbre, la cumbre, la costumbre

 1. Zkráceniny substantiv původně ženského rodu
la fotografía
la foto
la discoteca
la disco
la profesora la profe (inf.)
la motocicleta la moto
la bicicleta la bici
la televisión la tele
la radiodifusión la radio
 1. Podstatná jména označující ženu

                    la madre, la mujer

 1. Další podstatná jména, která si je potřeba zapamatovat
 • končící na „-d

                    la merced, la pared, la red, la salud, la sed

 • končící na „-e

                    la base, la calle, la carne, la clase, la clave, la corriente, la fe, la fiebre,
                    la frase, la fuente, la gente, la leche, la lente, la llave, la mente, la muerte,
                    la nieve, la noche, la nube, la sangre, la tarde, la torre

 • končící na „-z

                    la cruz, la faz, la luz, la nariz, la nuez, la paz, la raíz, la vez, la voz

 • ostatní

                   la filial, la flor, la imagen, la ley, la mano, la miel, la sal, la tribu

Viz též Podstatná ženského rodu se členem EL.

Substantiva mužského rodu (sustantivos masculinos)

 1. Mužského rodu jsou podstatná jména končící na „-o“/ „-aje“/ „-or

                    el bolígrafo, el dinero, el edificio, el florero, el pañuelo, el vaso

                    ¡Cuidado!

                    Existují výjimky – zkrácené tvary podstatných jmen původně ženského rodu
                    (viz výše)

                    el masaje, el garaje, el paisaje, el pasaje, el peaje
                    el amor, el dolor, el error, el olor, el sabor, el terror
(PERO: una flor)

 1. Slova řeckého původu končící na „-ma“/ „-ta“/ „-pa

                    el clima, el programa, el tema, el idioma, el sistema, el problema, el trauma,
                    el síntoma, el drama

                    ¡Cuidado!

                    ALE la cama, la crema, la dama

                    el cometa, el planeta, ale pozor la dieta
                    el mapa, el papa

 1. Některá podstatná jména končící na „-a
 2. el día, el mediodía
  el gorila
  el pijama
  el sofá
  el tranvía

  el yoga

Různé rody, různé významy

Některá podstatná jména mohou být rodu mužského i ženského a měnit tak svůj význam. Například:

  EL LA
capital kapitál hlavní město
cólera cholera zlost, vztek
coma kóma čárka
corte ostří; říznutí dvůr (královský)
cura kněz léčba
final konec, závěr finále
frente průčelí; fronta čelo
orden pořádek; pořadí příkaz; řád
papa papež brambora (LA)
pendiente náušnice svah, kopec
pez ryba dehet, kolomaz

Různé rody, stejný význam

Některá podstatná jména, zejména označení osob, můžou mít mužský nebo ženský rod v závislosti na tom, zda označují muže nebo ženu.

 • podstatná jména končící na „-ista“ (artista, florista, jurista)
 • podstatná jména končící na „-crata“ (aristócrata, tecnócrata)
 • amante, cliente, guía, idiota, modelo, soprano, testigo

Podstatná jména ženského rodu se členem EL

Pokud ve španělštině podstatné jméno ženského rodu začíná přízvučnou slabikou „a-“ nebo „ha-“, v jednotném čísle má člen EL místo LA (a neurčitý člen UN místo UNA). V množném čísle má členy ženského rodu, ženského rodu jsou i přídavná jména.

                    el agua*, el alma, el asma, el águila, el hada, el hambre*, el habla
                    * Hay sólo agua fría. Tengo hambre espantosa.

 

Začínáte mít pevnou půdu pod nohama?
Nebo si říkáte, příliš teorie pro nic? Zkuste si náš test.

Zpět