Lidské tělo I. - začátečníci (úrovně A1 - A2)

 Základní slovní zásoba z této oblasti:

la cabeza hlava
el ojo oko
la boca ústa, pusa
la lengua jazyk (i ve významu řeč)
el brazo ruka, paže
la pierna noha
la mano ruka
el dedo prst
el pie noha (chodidlo)
el cuerpo tělo

Procvičovat a pilovat výslovnost (se zapnutým zvukem po najetí myši) můžete zde.
A ještě pár upozornění pro poplety (což při studiu jazyka býváme skoro všichni) na závěr.

¡Cuidado!

  • Nezaměňujte el pie a la pierna nebo la mano a el brazo. La pierna (noha - od třísla až dolů) a el pie (noha - chodidlo) k sobě mají podobný vztah jako el brazo (ruka - od ramena až dolů) a la mano (ruka - od zápěstí).
  • Pamatujte si EL pie, spousta lidí v tom dělá chybu. Možná je mate la pierna. Jenže člen je u podstatných jmen končících na -e vždycky nejistý ...
  • La boca neznamená polibek, polibek je el beso.

Příliš jednoduché? Máme pro vás Lidské tělo II.