Odborná španělština

Pro osvědčení  znalosti odborné španělštiny z ekonomické oblasti je možné složit některou ze zkoušek Obchodní a průmyslové komory v Madridu (Cámara de Comercio e Industria de Madrid). Jedinou institucí akreditovanou k realizaci kurzů a přípravě k výše uvedeným zkouškám je v České republice Katedra románských jazyků na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zkoušku na VŠE mohou skládat výhradně vysokoškolští studenti ekonomie.

Osvědčení dokládající odbornou znalost mají tři úrovně:

Certificado Básico de Español de los Negocios (B2)
Osvědčuje základní znalost odborné ekonomické španělštiny. Tato úroveň znalostí je dostatečná pro základní činnosti v podnikové sféře – základní každodenní komunikaci a zvládnutí základních situací v administrativě a podnikání.

Certificado Superior de Español de los Negocios
(C1)
Dokládá pokročilou znalost španělštiny včetně odborné terminologie podnikové sféry.  Hodnotí písemnou i ústní znalost španělštiny v oblasti obchodu a podnikání.

Diploma de Español de los Negocios (C2)
Osvědčuje zvládnutí vysoce specializované odborné španělštiny. Zahrnuje i znalost odborné ekonomické problematiky Španělska a zemí Latinské Ameriky.

Modelové zkoušky pro jednotlivé úrovně jsou ke stažení zde.

Užitečné odkazy:
Cámara de Comercio e Industria de Madrid (španělsky)
Katedra románských jazyků VŠE

Poslední aktualizace: 28. 8. 2010