Zkoušky ze španělštiny a SERR

Zkoušky a osvědčení o znalosti španělštiny, které lze získat v České republice, odpovídají následujícím úrovním Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Úroveň Zkouška
A1 DELE A1
A2 DELE A2
B1 DELE B1
Osvědčení o základní znalosti jazyka
B2 DELE B2
Státní jazyková zkouška základní
Certificado Básico de Español de los Negocios*
C1 DELE C1
Státní jazyková zkouška všeobecná
Certificado Superior de Español de los Negocios*
C2 DELE C2
Státní jazyková zkouška speciální - překladatelská/tlumočnická
Diploma de Español de los Negocios*

*Zkoušky mohou skládat pouze studenti ekonomických oborů vysokých škol. Více ...